Prohlídky a sanace potrubí,
lokální opravy včetně materiálu HOBAS

Činnosti

Prohlídky potrubí

Provádíme tyto úzce související činnosti jejichž úkolem je obnova funkce a prodloužení životnosti kanalizace, resp. likvidace havárií.

Zaměřujeme se na kanalizační stoky do DN500, s důrazem na kanalizační přípojky s DN do 250mm(domovní přípojky, ležatá kanalizace v objektech).

Zajistíme vyčištění potrubí vysokotlakým zařízením s následnou TV kamerovou prohlídkou, vyhledáme případnou poruchu. Zjištěné informace zpracujeme a navrhneme ekonomicky a technologicky nejvýhodnější způsob sanace.

Po projednání sanaci provedeme a zákazníkovi předáme TV kamerovou prohlídku a zkoušku těsnosti opraveného úseku.

Máme zkušenosti s použitím těchto bezvýkopových technologií:
  • vkládání krátkých opravných vložek se skelnou rohoží a pryskyřicí
  • nerezové vložky INSIDER pro zvláště namáhané opravy a potrubí HOBAS
  • sanace celých úseků včetně oblouků a kolen osazením rukávce syceného pryskyřicí, s použitím technologie BRAWOLINER
Poškození a netěsné spoje na potrubí HOBAS opravujeme:
  • bezvýkopově
  • dle schváleného postupu od výrobce potrubí
  • pomocí technologie TCH INSIDER
  • zkušenosti máme i s DN 1600, DN1200

Sanace potrubí

Při sanacích využíváme zkušeností s materiály a technologiemi firmy MINOVA, MC Bauchemie.

V rámci oboru provádíme dotěsňování betonových revizních šachet proti nátokům balastních vod speciálními postupy a materiály.

Dotěsnění dna šachty

Dotěsnění dna šachty

svisle-osazena-nerezova-vlozka

Svisle osazená nerezová vložka

kratka-sanacni-vlozka

Krátká sanační vložka

sanacni-vlozka-nerezova

Sanační vložka nerezová