Řízené protlaky, relining, pluhování

Činnosti

Relining

Jsou to technologie, které umožní v konkrétních případech bezvýkopově uložit potrubí menších DN pro vodovod, kanalizační výtlak nebo plynovod.

Výhodou je rychlost provedení, minimální zásahy do trasy potrubí a výhodná cena. Použití technologií je vhodné v pro techniku nepřístupných trasách sítí a tam, kde ůpravy povrchů výrazně prodražují zemní práce. Ekonomicky jsou tyto metody výhodné oproti klasické pokládce potrubí.

Vhodnost použití jednotlivých metod posoudíme a vhodnou technologii navrhneme podle místních konkrétních podmínek stavby.

armaturni-komora-po-napojeni-potrubi

Armaturní komora po napojení potrubí

zatazene-potrubi

Zatažené potrubí