Zkouška průchodnosti potrubí

Činnosti

Je zkouškou, která nejen prověří čistotu potrubí po provedené pokládce, ale pročistí potrubí před proplachem a dezinfekcí.

Prakticky vždy dojde při stavbě k znečištění vnitřku potrubí – vniklá voda se zeminou, prach, písek, kamení, uhynulá zviřata, nářadí, zbylá těsnění atd.

Speciální nástroj sestavený pro různé materiály a skladbu potrubí je tlakovou vodou poháněn potrubím. Nástroj je částečně vodou obtékán, čímž je zajištěna funkce rozplavování a unášení nečistot potrubím. Poloha nástroje je lokalizována pomocí sondy.

Zkoušky průchodnosti provádíme před dezinfekcí potrubí a je zárukou kladného výsledku rozboru vzorku pitné vody před uvedením řadu do provozu.

Zkouška je zařazena vodárenskými společnostmi v technických standardech pro přejímky dokončených staveb.

nastroj-se-sondou-v-potrubi-dn600

Nástroj se sondou v potrubí DN600

montaz-nastroje

Montáž nástroje

Vytlačování nečistot nástrojem

Vytlačování nečistot nástrojem

Po průchodu nástroje

Po průchodu nástroje