Provádíme regenerace kopaných i vrtaných studní
dle příslušných norem

Činnosti

Nový postup opravy výstroje vrtů

V prosinci 2012 jsme realizovali opravu výstroje vodárenského jímacího vrtu o celkové hloubce cca 120 m.s OC výstrojí o průměru 150 mm a vydatnosti cca 9,0 l.s-1. Provozovatel v r. 2011 zjistil při kontrole díru ve výstroji cca 100x100 mm způsobenou korozí. Zvažoval způsoby opravy a protože se jednalo o místní poškození byla vybrána naše TCH. Na videu č.1 je stav před opravou - ocelová výstroj vrtu je v místě silně zkorodovaná a již z větší části stěna chybí a havarii vrtu brání pouze silonová síťka..

Dle geologa je porucha v této etáži je způsobena přítokem s vysokým obsahem sirných látek. Vzhledem k hloubce opravy - téměř 50m, jsme navrhli použití nerezové speciálně upravené vložky o délce 500mm v kombinaci se sklolaminátovou krátkou vložkou pro dotěsnění nerovností a zvýšení propojení kompletu vložek výstrojí. Osazením kompletu vložek (viz. video č.2) na místo poruchy jsme zajistili:

  • Obnovení původního profilu výstroje, minimální snížení průměru v místě opravy
  • Výrazné zpevnění poškozené ocelové výstroje s dostatečnou fixací vložek proti posuvu po stěně výstroje
  • Dlouhá životnost opravy vzhledem k požitým materiálům
  • Nezávadnost pro použití v pitné vodě - materiály mají atesty pro styk s pitnou vodou
  • Příznivou cenu opravy

Při řádné přípravě je provedení podobné opravy otázkou 1 pracovního dne.

Poznámka: Rozdíl v metráži poruchy na záznamech č.1 a č.2 je dán rozdílným odměrným bodem výchozího bodu 0 m pro měření.

Nabízíme kontroly, čištění, regenerace (mechanické i chemické) vrtů včetně posouzení oprav vrtů a výběr vhodné metody pro sanaci nebo opravu.

Regenerace studní

V průběhu provozu jímacích objektů dochází postupně ke snižování jejich jímací schopnosti. Příčinou je zanesení studničního filtru a prostoru za stěnou objektu. Dochází též k zarůstání perforace výstroje inkrustacemi. Je třeba sledovat vydatnost zdroje a v případě poklesu, který je způsoben výše uvedenými skutečnostmi, provést vyčištění filtru a jeho okolí.

Tyto činnosti realizujeme mechanicky, chemicky, a nebo kombinovaně. Ověřujeme vydatnost zdrojů vody čerpacími zkouškami.

Mechanická regenerace

Mechanickou regenerací se rozumí postupné uzavírání krátkých úseků jímacích částí vrtů a v následném obousměrném intenzivním proplachování obsypu vrtu s pomocí tlakových rázů provzdušněné vody. Tím dochází k vyplavení nečistot v obsypu a jejich odčerpání.

Chemická regenerace

Chemická regenerace se provádí za pomoci aplikace chemických roztoků do perforované části vrtu, tak aby přesně stanovené množství roztoku rozpustilo inkrustace a poté bylo odčerpáno. Doba regenerace je řízena pomocí kontroly PH a sledováním množství mechanických nečistot.

Kombinací mechanické a chemické regenerace se zvyšuje účinnost chemického čištění tím, že roztok cirkuluje v oblasti čištění a lze i dokonale odstranit zbytky chemického roztoku.

Po provedené regeneraci ověříme vydatnost zdroje a rozborem vhodnost používání vody z regenerovaného objektu.

Video č.1

Video č.2

Mechanická regenerace

Mechanická regenerace

Kombinovaná regenerace

Kombinovaná regenerace