Zkoušky vodotěsnosti potrubí,
tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řadů kanalizací

Činnosti

Zkoušky vodotěsnosti stok

Zkoušky vodotěsnosti stok provádíme dle normy ČSN EN 1610 a ČSN 756909, "metodou vzduch", vyjímečně i metodou "voda". Umíme provést zkoušku potrubí od DN75 a máme zkušenosti s provedením zkoušek do DN2000 u všech běžně používaných materiálů potrubí. Dle stejných norem provádíme i zkoušky šachet.

Vlastní provedení zkoušky těsnosti zajišťujeme atestovaným zařízením KMS2 a zkušenými proškolenými osádkami měřících vozů. Tito pracovníci provádí zkoušky samostatně a nepotřebují žádné přípomoci od objednatele zkoušky.

Podmínkou provedení zkoušky je:
  • přístupnost čistota revizních šachet
  • možnost utěsnění přípojek do potrubí
  • minimální průtok vody, rep. možnost odstavit průtok pakrem

Zkoušky končí vystavením protokolu o zkoušce, s grafickým průběhem průběhu tlaku v potrubí a závěrem zkoušený úsek vyhovuje nebo nevyhovuje požadavkům ČSN.

V případě záporného výsledku zkoušky jsme schopni dohledat příčinu lokalizací závady.

Činnost zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek je řízena autorizovanou osobou ČKAIT.

Provádíme zkoušky těsnosti registrovanou osobou u ministerstva životního prostředí dle §6a vyhlášky č.450/2005 Sb. O náležitostech nakládání se závadnými látkami.

Tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací

Provádíme tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, dle normy ČSN EN 805. Zkoušku realizujeme s použitím vysoce výkonného čerpadla. Zkouška vždy začíná uzavřením zkoušeného úseku armaturami a naplněním vodou, po odvzdušnění řadu a případně přípojek lze zahájit zkoušku. Vlastní zkoušku řídí a provádí zkušení a proškolení pracovníci bez nutné přípomoci objednatele. O výsledku zkoušky vystavíme protokol.

Zkoušky těsnosti nádrží

Provádíme zkoušky těsnosti nádrží a vodárenských objektů vodou o volné hladině dle příslušných norem.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška

osazeni-vaku-vejcite-stoky

Osazení vaku vejčité stoky

ucpavky-pripravene-k-transportu

Ucpávky připravené k transportu

tlakova-zkouska-dn500

Tlaková zkouška DN500

zkouska-na-dn1800

Zkouška na DN1800

zkouska-na-dn2000

Zkouška na DN2000